Wagony osobowe

1Aw (Bxhpi)

Kolejne zdjęcie wagonów 1Aw na powietrzu w skansenie w Rudach.
Foto:Adrian Kiszka Rudy Rac. 17.06.2001
Wagon tego samego typu (chyba ten sam) ze zdartym lakierem w hali warsztatowej w Rudach.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 01.09.2002
Wagon typu 1Aw z podkładem przed malowaniem w Rudach.
Foto:Adrian Kiszka Rudy Rac. 25.05.2003
2 wagony 1Aw.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Wnętrze wagonu 1Aw.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Odmalowany wagon Bxhpi 1Aw.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Rok później przed halą.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Kolejny rok później.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
2 lata później.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

A20DP (Bxhpi)

Wagon Bxhpi w scenerii zimowej w skansenie w Rudach.
Foto:Adrian Kiszka Rudy Rac. 11.02.2001
Ja we wnętrzu tego wagonu.
Foto:Adrian Kiszka Rudy Rac. 11.02.2001
Wagony osobowe Bxhpi A20DP.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Rok później.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Kolejne 2 wagony Bxhpi A20DP.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Wszystkie 3 wagony kilka lat później stojące za pługiem rotacyjnym.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Wagony letnie

Wagon letniak przerobiony z węglarki z lokomotywą WLs180 przyjechał ze Stanic.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 1.09.2002
Ja w kolejnym wagonie letniaku przerobionym z innego wagonu.
Foto: Bogdan Kiszka Rudy Rac. 1.09.2002
3 wagony BTxhpi i barankard.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Wagon letniak składzie pociągu torystycznego.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Wagony letniaki.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
BTxhpi w składzie pociągu turystycznego z Paproci.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Wagony BTxh po przyjeździe w pociągu ze Stanicy odstawiane do hali lokomotywowni.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Kolejne wagony BTxhpi, które jechały w pociągu ze Stanicy, a następnie jeździły do Paproci.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Pierwszy BTxhpi w pociągu z Paproci.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Brankardy przystosowane do przewozu osób

Brankard do przewozu osób.
Foto:Adrian Kiszka Rudy Rac. 11.02.2001
Kolejne zdjęcie tego wagonu, tym razem od przodu i ja trzymam hamulec ręczny.
Foto:Adrian Kiszka Rudy Rac. 11.02.2001
W składzie pociągu do Stanic. W oknach widać mnie, mojego brata i moją mamę (mój tata robił zdjęcie).
Foto:Bogdan Kiszka Rudy Rac. 17.06.2001
Oznaczenia namalowane na brankardzie.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Wagon brankard.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Kilka lat później w nowym malowaniu w składzie pociągu z Paproci.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Kilkanaście minut później jadący do Paproci.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Pół godziny później powracający do Rud.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Wstawiany z letniakiem na bocznicę.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Drugi brankard stojący między niebieskim wagonem krytym a parowozem Tw53.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Pozostałości wagonów opolskich z lat 20 XX-wieku

Podwozia wagonów "Opolskich" z lat 20 XX w.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Podwozie z dawnego wagonu osobowego.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Widok na kolejne podwozie z takiego wagonu.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Kilka lat później w tym samym miejscu.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Podwozie drugiego wagonu stojące nieco dalej.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Wagony towarowe

Węglarki

Wagon Wh pomiędzy 1Aw, a Wddxh w Rudach, który nie wygląda zbyt dobrze.
Foto: Adrian Kiszka Rudy Rac. 17.06.2001
Wagon Wddxh przed Wh w Rudach. Również nie wygląda zbyt dobrze.
Foto: Adrian Kiszka Rudy Rac. 17.06.2001
Wagon Wdxh z silnikami.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Wagony Wddxh jeszcze bliżej hali.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Rok później.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Skład węglarek Wddxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Kolejny skład takich węglarek.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Drewniana węglarka niskościenna serii Wdxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Stalowa węglarka tej samej serii.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Węglarka Wddxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Kolejny wagon Wdxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Wagon Wdxh
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Kolejny wagon Wdxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Węglarka Wddxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Kolejna węglarka Wddxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Stalowa węglarka niskościenna Wdxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Drewniana węglarka tej serii.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Dwie węglarki Wddxh stojące pod dawną wiatą.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Wddxh w malowaniu z epoki III na początku składu węglarek.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Widok na cały ten skład.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Kolejne węglarki w tym składzie.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Platformy

Wagon Pddx z silnikami.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac.5.08.2004
Kolejna platforma z podwoziem od jakiegoś parowozu (prawdopodobnie Kp4).
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Wagon platforma Pddx, na którym dawniej stała lokomotywka WLs50.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Platforma Pdx załadowana różnymi rzeczami.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Platforma Pdx z pomostem.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Kolejna taka platforma stojąca za parowozem Pw53.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Wagony kryte

Wagon do przewozu cynku.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Wagony Kddxhs (do przewozu cynku) obok hali lokomotywowni.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 176.07.2006
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Kolejny wagon do przewozu cynku.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Wagony "cynkówki".
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Oznaczenia na tym wagonie.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Oznaczenia z innej "cynkówki".
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
"Cynkówki" 2 lata później.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Niebieski czteroosiowy wagon kryty.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Cysterny

Cysterna Rdxh, a za nią Wddxhp.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004

Koleby

Wagon koleba, w tle 2 Wddxh.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Stojąca samotnie koleba.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Koleba stojąca obok parowozu Pw53.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Kolejna koleba.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 16.07.2006
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Koleba stojąca na waonie Wddxhs.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Kilkanaście koleb stojących między innymi wagonami.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Pozostałe wagony towarowe

Wagonik przy znaku wejściowym do skansenu.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Wozy kopalniane z KWK "Jankowice" ustawione tuż przy wejściu na stację.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Wóz do przewozu urobku.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Wóz do przewozu drewna.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Wagonik technologiczny pochodzący z dawnej Huty Królewskiej.
Foto:Sebastian Kiszka Rudy Rac. 2.10.2005
Podwozie czteroosiowego wagonu stojące w hali.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 27.05.2007
Wozy dołowe z KWK "Jankowice" stojące przy wejściu.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Dwuosiowy wagon kryty UNRA stojący na wózkach do przewozu wagonów normalnotorowych (tzw. "Rollbockach").
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Mały wagonik z dawnej huty "Królewskiej".
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Napis umieszczony na podwoziu tego wagonu.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 8.02.2008
Kopalniana drzewiarka i wóz do urobku.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Wózki czteroosiowych wagonów na tor 600mm z kolejki wojskowej.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Kolejne takie wózki.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Nadwozia takich wagonów i kolejne wózki leżące za nimi.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Mała dwuosiowa platforma (lub kolejny wózek) z korbą hamulcową.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Kolejne nadwozia wagonów na tor 600mm.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Oznaczenia na nich.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Czteroosiowa platforma na tor 600mm.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Wagon kryty UNRA stojący na "Rollbockach.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Wagony specjalne

Pług odśnieżny w scenerii zimowej w skansenie w Rudach.
Foto: Adrian Kiszka Rudy Rac. 11.02.2001
Zwykły pług odśnieżny, a za nim pług rotacyjny.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Pług odśnieżny z Rozbarku.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 5.08.2004
Drewniany pług kilka lat później.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 6.06.2010

Wspólne zdjęcia

Na zdjęciu widać 2 wagony Bxhpi, za nimi Pddxh(p), 2 Wddxh(p), obok platforma (której typu nie znam), za nimi 2 "Letniaki" z Bytomki, obok nich pod wiatą widać 2 1Aw i malutką platformę 2 osiową.
Foto: Adrian Kiszka Rudy Rac. 25.05.2003

Powrót do strony głównej
Powrót na górę strony
Powrót do poprzedniej strony