Lokomotywy spalinowe

705.913-2

Lokomotywa 705.913-2 stojąca na końcu stacji Osoblaha.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.

705.914-0

Lokomotywa 705.914-0 oczekująca odjazdu z jednym wagonem jako poc. osob. Os-20606 do stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Oznaczenia na bocznej ścianie tej lokomotywy.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Drzwi wejściowe do kabiny (po lewej) i drzwi wejściowe do przedziału bagażowego (dwuskrzydłowe).
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Wózek lokomotywy.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Zgarniacz i sprzęg.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Ja przy lokomotywie.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Po przyjeździe na stację końcową.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Po objechaniu "składu".
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Po powrocie do Osoblahy podczas oblotu "składu".
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.

705.916-5

Oznaczenia lokomotywy 705.916-5 stojącej w lokomotywowni.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.

705.917-3

Oznaczenia lokomotywy 705.917-3 stojącej w lokomotywowni.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Widok na otwarte drzwi do przedziału bagażowego tej lokomotywy.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.

Wagony osobowe

Btu 005 914-7

Stojący z drugim wagonem serii Btu przy magazynie na stacji Osoblaha.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Oznaczenia tego wagonu.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Tabliczka firmowa.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.

Btu 96 54 0 005 915-4

Stojący z drugim wagonem serii Btu przy magazynie na stacji Osoblaha.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Oznaczenia tego wagonu.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.

Btu 96 54 0 005 922-0

Stojący z lokomotywą 705.914-0 jako poc. Os-20606 do stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Ściana czołowa i sprzęg.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Oznaczenia tego wagonu.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Tabliczka z relacją.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Wnętrze.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Po przyjechaniu na stację końcową.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Osoblaha 17.05.2009r.

Btu 655

Stojący z kilkoma innymi wagonami tego typu na stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Jego oznaczenia.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.

Balm/Ú 657

Stojący z kilkoma innymi wagonami tego typu na stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Jego oznaczenia.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.

Niewiadome i wspólne

Wagony Balm/Ú stojące na stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Wagon Balm/Ú z nieznanym numerem, ale w starym malowaniu na stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.

Pozostały tabor

Drezyna MUV 69 U-966

Drezyna stojąca na stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.

Doczepa do drezyny

Doczepa do drezyny z dźwigiem stojąca na stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.

Wózki do przewozu wagonów normalnotorowych tzw "rollbocki"

Dwa "rollbocki" stojące w charakterze pomnika na stacji Třemesná ve Slezsku.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Rządek "rollbocków" stojący przy rampie do wprowadzania wagonów normalnotorowych na wózki.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.

Normalnotorowa platforma Sps 80 54 8900 006-9

Platforma Sgs służąca do transportowania taboru wąskotorowego stojąca przy rampie.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.
Foto: Sebastian Kiszka Třemesná ve Slezsku 17.05.2009r.

Powrót do strony głównej
Powrót do poprzedniej strony