Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu. (5.03.2009r.)
Skansen Górniczy "Królowa Luiza" w Zabrzu. (12.06.2010r.)
Lokomotywa pneumatyczna Jung Pz45 przy ZKWK "Guido" (16.04.2011r.)
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (21.08.2011r.)
Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie (3.08.2011r.)
Filmy z muzeów przemysłowych.