Czteroosiowa węglarka niskościenna z torowiskiem pochodzącym z kolejki cegielni z Woźnik.
Foto: Sebastian Kiszka Rudy Rac. 1.12.2012r.
Previous Thumbnails Next