Zdjęcia pozostałości kolei wąskotorowej w Katowicach Szopienicach.
Zdjęcia pozostałości linii wąskotorowej do Strzybnicy przy lokomotywowni normalnotorowej w Tarnowskich Górach.
Zdjęcia pozostałości linii wąskotorowych w Rudzie Śląskiej z dnia 16.04.2011r., które przebyłem z p. Krzysztofem Zakrętą.
Szczątki wąskotorowych tramwajów Śląskich przed dworcem w Bytomiu.
Foto: Sebastian Kiszka Bytom 5.12.2004