"Kolej od kuchni" z dni 5.12.2004 oraz 2.06.2005
Dni GKW z dnia 3.05.2005
Industriada 2012 (30.06.2012r.)
Industriada 2013 (8.06.2013r.)
160-lecie GKW (pociągi ogólnodostępne) (21.09.2013r.)
160-lecie GKW (pociąg specjalny) (28.09.2013r.)
160-lecie GKW (pociąg specjalny) (28.09.2013r.)
Pociąg do podziemi (28.11.2015r.)